KONTAKT

LÆRKES LEGEPLADS

Projekter v. Lærke Holmgård

CVR: 37437948

T: +45 29 43 22 82

M: laerkedalsted@gmail.com

S: gaardholm2

FORLØB 1:
BYG STORM P MASKINER 

Eleverne lærer hvad kinetisk (bevægelses) og potentiel (beliggenhed) energi er, når de skal bygge Storm P maskiner ud af affald og genbrugsmaterialer fra containeren.

Inden de går i gang med at konstruere deres Storm P maskine, lærer de hvilke naturvidenskabelige principper der gør sig gældende for at den kan fungere i praksis. 

Det er håndgribelig hands-on læring. Sværhedsgraden og kompleksiteten afhænger af klassetrin. Elever helt ned til 7 år kan få et lærerigt udbytte af forløbet. 

OBS >> Find komplet lærervejledning til forberedende undervisning nederst på siden. 

På Spejdernes Lejr 2017 byggede 3500 spejdere, fantasifulde kædereaktionsmaskiner.

De brugte udelukkende materialer fra Guldminen og byggede primært i regnvejr. 

HVAD KOMMER DER TIL AT SKE?

Ca. 45 min.

Eleverne bliver vist rundt på genbrugspladsen og i                    Her introduceres de til affaldshånd-tering, genanvendelse og direkte genbrug.

Der vil være et kort oplæg og opgaver eleverne skal løse i grupper.

Hjemmefra inddeles klassen i grupper. Der er max.plads til 7 grupper, dvs. 4 elever pr. gruppe i en klasse med 28.

Den sejeste Storm P maskine som blev vist i 

Sommer Summarum på Spejdernes Lejr 2017.

Ca. halvanden time 

Eleverne bliver først introduceret til hvilke naturviden-skabelige principper der gør dig gældende når de skal bygge en Storm P maskine der fungerer. 

 

Hele opgaven er løst baseret på Engineering Design, som ramme for elevernes arbejdsproces. 

Det eneste krav til maskinen er, at den skal slutte af med at få en klokke til at ringe. 

Vi slutter af i fællesskab og taler om hvad eleverne har lært af processen. Hvis vi har tid fremviser alle deres maskiner til resten af klassen.

45 min. LEKTION - FORBEREDENDE UNDERVISNING
      (Alle punkter for 5.kl. - 9.kl., spring punkt 3 over fra 1. - 4.kl.)
 
1. Fortæl eleverne hvorfor det hedder                               og hvem manden, der har lagt navn til maskinerne, var.
 
2. Vis eleverne en - eller alle - videoerne af de avancerede og fascinerende Storm P maskiner.  
Tal med dem om hvordan de forskellige led fungerer og udløses. 
3. Forklar hvad kinetisk og potentiel energi er, giv simple hånd- gribelige eksempler. Udvælg evt. et par af funktionerne i maskinerne fra videoerne som eksempler .
 
Find også eksempler i videoerne på kinetisk energi der omdan-nes til potentiel energi, der omdannes til kinetisk energi igen.  
Den næste video er tiltænkt som opsummering til læreren, tilknyttet punkt 3.
4. Som afslutning på lektionen skal eleverne inddeles i maks. 7 grupper. Det er de grupper som skal bygge sammen når I kommer ud i Guldminen.
 
5. Hvis der er tid til overs, så brug den på at lave en brainstorm med eleverne om ideer til Storm P maskiner.
Hvilken maskine vil de gerne bygge? Hvad skal den kunne?