KONTAKT

LÆRKES LEGEPLADS

Projekter v. Lærke Holmgård

CVR: 37437948

T: +45 29 43 22 82

M: laerkedalsted@gmail.com

S: gaardholm2

FORLØB 2:
AFFALDSUNIVERSER & STOP MOTION FORTÆLLINGER

Her lærer eleverne om hvordan de affaldsmaterialer der kommer ind på en genbrugsplads bliver håndteret. For hvad sker der med dem når de lander i containeren, hvad er deres videre skæbne?

Forløbet er hands-on, eleverne skal i grupper bygge små universer af udvalgte affaldsmaterialer. Affaldsuniverset er et filmset, som de skal bruge til at optage en stop motion film. 

 

Deres stop motion film skal fortælle en historie om materialerne. De kan enten vælge en historieramme som vi har skabt, eller helt selv finde på en. 

Vi bruger app'en "Stop Motion Studio" til at filme, som fungerer både med Android og iOS. Undervisningen kræver kun eleverne har downloadet gratis versionen.

 

OBS >> Find komplet lærervejledning til forberedende undervisning nederst på siden. 

Et udpluk af materialer der er sirligt sorteret. Fra venstre malet træ, plastic, metal og umalet træ.

HVAD KOMMER DER TIL AT SKE?

Ca. 45 min.

Eleverne bliver vist rundt på genbrugspladsen og i                    Her introduceres de til affaldshånd-tering, genanvendelse og direkte genbrug.

Der vil være et kort oplæg og opgaver eleverne skal løse i grupper.

Ca. halvanden time
Hver gruppe skal skrive en storyline for deres stop motion film. Her tegner de skitser af hver scene. 
Når gruppens storyline er færdig skal de udvælge materialer til at opbygge deres filmset. 
"Ro på set! Klar, parat, skyd." Hver gruppe går nu   i gang med at filme deres scener. Til sidst tilføjer de lydspor og filmen er parat til visning.  
Hvis vi har tid slutter vi af med at se alle filmene. 

Velkommen til Guldminen på Vasbygade Genbrugsplads.

45 MIN - FORBEREDENDE UNDERVISNING
 
1. Inddel klassen i grupper. Der er maks. plads til 7 grupper, dvs. 4 elever pr. gruppe i en klasse med 28.
Minimum én elev fra hver gruppe skal downloade app'en "Stop Motion Studio" på deres telefon eller tablet, som de skal medbringe på dagen. 
2. Fremvis videoerne der introducerer app'en.  
3. Fordel eleverne i deres grupper. Gruppen skal nu dele sig i to (hvis de er fire pr. gruppe) og skal i par lave en Stop Motion film på 5 - 15 sek.  Storyline, tema og materialer bestemmer de selv.
4. I hver gruppe skal de nu vise hinanden deres film. De må meget gerne komme med gode ideer til hvordan filmen kunne være blevet bedre.
5. Slut timen af med at vise videoen"10 Things Stop Motion Pros Do" med tips til at lave endnu bedre stop motion film.
Selvom vi har rigelig med materialer, så opfordrer meget gerne eleverne til selv at medbringe affaldsmaterialer hjemmefra, som de kan bruge i deres film.  

HUSK! De skal medbringe deres telefoner eller tablets.