KONTAKT

LÆRKES LEGEPLADS

Projekter v. Lærke Holmgård

CVR: 37437948

T: +45 29 43 22 82

M: laerkedalsted@gmail.com

S: gaardholm2

FORLØB 3:
DET HÅNDSKREVNE BREV

Der skrues ned for tempoet når eleverne skal arbejde med det danske sprog i en meget langsommelig process. De skal nemlig noget så eksotisk og fremmedartet som at skrive breve i hånden. 

Vi har ladet os inspirere af den amerikanske kunstner Ivan Cash og hans formidable social art project,                                der eksisterede fra 2011 til 2015. 

Eleverne kommer også til at stifte bekendtskab med det imponerende projekt 

OBS >> Find komplet lærervejledning til forberedende undervisning nederst på siden.

En inspirerende video der illustrerer det smukke i at skrive og modtage et håndskrevent brev i en verden domineret af emails.

HVAD KOMMER DER TIL AT SKE?

 

Ca. 45 min.

Eleverne bliver vist rundt på genbrugspladsen og i                  Her introduceres de til affalds-håndtering, genanvendelse og direkte genbrug.

 

Der vil være et kort oplæg og opgaver eleverne skal løse i grupper.

Ca. halvanden time

Eleverne får en kort intro til det håndskrevne brev, dets historie og forfald.

 

Eleverne skal herefter selv i gang med at skrive breve og lave kuverter af genbrugspapir.

 

Vi lader os inspirere af                     

projektet til det første brev der skal skrives.

 

Brevskrivning er langsommeligt, men hvis vi har ekstra tid, går vi i gang med brev nummer to, som er inspireret af projektet 

Victoria gør klar en brevskrivnings workshop i Guldminen. 

45 MIN. - FORBEREDENDE UNDERVISNING
1. Vis eleverne videoen som inspiration forud for forløbet. Tal med dem om deres opfattelse og forståelse af hvad et håndskrevent brev er og betyder.
Har de nogensinde selv modtaget eller sendt et håndskreven brev?
 
Vis dem også gerne hashtagget                                          der viser nogle af de breve der er blevet sendt gennem årene.
2. Bed eleverne om at skrive et brev på deres telefon. Brevet skal være på 5 - 15 linjer, og gerne med emojis. 
I deres brev skal de besvare spørgsmålet "Hvad gør dig glad?  De skal ikke bestemme sig for en modtager endnu, de skal kun fokusere på at besvare spørgsmålet. Husk de skal alle medbringe deres brev på dagen.
3. I fællesskab laver klassen en liste med ord, forkortelser og vendinger de bruger i deres hverdag. De skal markere om det er et ord de bruger i tale, på skrift eller begge dele. De må også gerne tilføje emojis der betyder det samme som et ord eller en vending. 
4. For at give eleverne en idé om hvordan sproget udvikler sig, skal du forsøge at komme med tilsvarende ord eller vendinger, fra dengang du var omkring deres alder.
 
5. Når listen er færdig udvælges nogle af ordene. Prøv med eleverne, at undersøge om de ved hvorfra ordene og vendingerne de bruger, stammer fra // har deres rødder. Hvis ingen kender svaret kan I forsøge at opspore rødderne på nettet.
6. Slut af med at skrive alle ord og vendinger ned. Medbring listen på dagen så vi kan bruge den som inspiration i brevskrivningen.